01 tammi 2015

Pihapuiden kaataminen

Kaupunkialueilla pihapuita pystyy harvoin kaatamaan perinteisin menetelmin.

01 tammi 2015

Kaupunkialueilla pihapuita pystyy harvoin kaatamaan perinteisin menetelmin. Henkilöiden, esineiden, rakennusten, rakenteiden ja puutarhan vahingoittumisriski on suuri. Sen vuoksi olemme erikoistuneet puun kaatamiseen kiipeilemällä. Tällä tavalla puu tai oksat voidaan poistaa hankalistakin paikoista hallitusti. Riskit ovat paikkasidonnaisia ja lopullinen työmenetelmä valitaan työkohteessa arvioinnin jälkeen yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kiipeilemällä tapahtuva puunkaato suoritetaan aina parityöskentelynä. Tämä mahdollistaa työn tekemisen hallitusti ja turvallisesti.

Leave a comment
More Posts
Comments